ထိုင္၀မ္တြင္ မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္၍ ေက်ာင္းမ်ား၊ ႐ုံးမ်ား ပိတ္ထား

တိုင္ေပ၊ ဇူလုိင္ ၁၁

ထုိင္၀မ္က ေနရာအပိုင္းအမ်ားစုသို႔ တိုင္ဖုန္းမုန္တုိင္း မာရီယာ ၀င္ေရာက္တုိက္ခတ္ရာ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ႐ုံးမ်ားအား ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ပိတ္ထားရသည္။

မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေလျပင္းမ်ား တိုက္ခတ္ကာ မိုးမ်ား သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသည္။

ေရႀကီးမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သတိေပးထားၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးထားသည္။

သို႔ေသာ္ မုန္တိုင္းမွာ ထုိင္၀မ္သို႔ ခ်ည္းကပ္စဥ္ အားနည္းခဲ့ၿပီး ေျမာက္ဖက္သို႔ ဦးတည္ေရႊ႕လ်ားသြားသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အရပ္မ်ားတြင္ မိုးေရခ်ိန္ ေလးလက္မအထိ ရြာသြန္းေၾကာင္း မိုးေလ၀သဗ်ဴ႐ုိက ထုတ္ျပန္သည္။ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ မုန္တိုင္း ေရႊ႕လ်ား၍ ေလျပင္းမ်ား ဆက္လက္ တိုက္ခတ္ေနဦးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျပည္သူမ်ားအား ေရလႈိင္းမ်ား ကိုးမီတာ အျမင့္ထိ စံခ်ိန္တင္ျဖစ္ေပၚသည့္ ကမ္းေျခမ်ားသို႔ မသြားေရာက္ၾကရန္လည္း တားျမစ္ထားသည္။

တုိင္ေပၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ထူထပ္ရာ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ သစ္ပင္မ်ား ၿပိဳလဲၿပီး လမ္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ေနသည္ကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားက ထုတ္လႊင့္သည္။

ေသဆုံးေပ်ာက္ဆုံးမႈ သတင္းအား တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မထုတ္ျပန္ေသးေသာ္လည္း ဌာေနမီဒီယာမ်ားတြင္ လူတစ္ဦး အိမ္အတြင္း ျပတင္းေပါက္အား စစ္ေဆးခ်ိန္ လဲၿပိဳၿပီး ေသဆုံးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရႀကီးမႈႏွင့္  ေျမၿပိဳမႈ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အရပ္မ်ားမွ ျပည္သူေပါင္း ၃၅၀၀ နီးပါးကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးထားၿပီး စစ္သား ၂၀၀၀ အင္အားကိုလည္း အသင့္ ရွိေစသည္။

အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၄၃၀၀၀ ခန္႔ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ျပတ္ေတာက္လ်က္ရွိကာ ယင္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာလည္း ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

-Ref; AFP