ဒူတာေတး ထံ တင္ျပလိုက္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ အေျခခံဥပေဒသစ္ မူၾကမ္း

ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတ ဒူတာေတး ထံ တင္ျပလိုက္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ မူၾကမ္းဟာ ဒူတာေတး ကို အာဏာအသစ္ေတြ အပ္ႏွင္းလိုက္တဲ့အျပင္ ေနာက္ထပ္ ၈ ႏွစ္အထိ သမၼတ အျဖစ္ ဆက္ရွိေနႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ AFP သတင္းက ေဖၚျပပါတယ္။

လက္ရွိ ဥပေဒအရ ဒူတာေတးဟာ သူ႔ရဲ႕ သမၼတ သက္တမ္း ၆ ႏွစ္ျပည့္မယ့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွာ ရာထူးက အနားယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ မူၾကမ္းအရ ေလးႏွစ္ သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အဲဒီမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း အျငင္းအခုန္ေတြနဲ႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲေတြကုိ ျဖတ္သန္း ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကနဦး လူထုသေဘာထား ေကာက္ခံခဲ့ရာမွာ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ေထာက္ခံသူ ၃၇ ရာႏႈန္း၊ ကန္႔ကြက္သူ ၂၉ ရာခုိင္နႈန္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

-Ref; RFA