ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ကယားျပည္နယ္ နယ္ေျမ တာ၀န္ခံႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီ ခရိုင္ပါတီမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ား လုပ္ငန္း ညွိႏိုင္းအစည္းအေ၀း

ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၆) ရက္

၁၆-၁၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႕ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး ေအာက္ထပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ   လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္၊ ေဘာလခဲခရိုင္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မယ္စဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌမ်ား၊ အတြင္း ေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ပါတီလုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ (ကယားျပည္နယ္တာ၀န္ခံ) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္ နယ္ေျမကြင္းဆင္းျခင္း

ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕ ႏို၀င္ဘာလ (၁၄) ရက္

၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႕ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္ စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ (ကယားျပည္နယ္ တာဝန္ခံ) ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ကယားျပည္နယ္၊ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕သို႕ သြားေရာက္ခဲ့ပါ သည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ကယားျပည္နယ္ နယ္ေျမ တာ၀န္ခံႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏိုင္းအစည္းအေ၀း

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ႏို၀င္ဘာလ(၁၅)ရက္

၁၅-၁၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႕ ေန႕လည္ (၁း၀၀) နာရီမွ ညေန (၃း၀၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အေပၚထပ္ သီးသန္႕အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ (ကယားျပည္နယ္-နယ္ေျမတာဝန္ ခံ) ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္၊ လိြဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ အစည္းအေ၀းက်င္းပ ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကယားျပည္နယ္ ျပည္နယ္ပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပ

 

၂၀.၉.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၁၅) နာရီအခ်ိန္မွ ေန႔လည္(၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္ အထိ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီရုံး အစည္းအေ၀းခန္တြင္ ျပည္နယ္ပါတီ   လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ “အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားေပးမွဳမ်ား ျပည္တြင္းေရးကုိ ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္မွဳမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ပြဲႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မွဳ ရွဴတ္ခ်ပြဲႀကီး´´အား ကယားျပည္နယ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

နယ္ေျမတာဝန္ခံႏွင္႕ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားေတြ႔ဆံု

 

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္ စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီမွ ၃နာရီ ၁၅မိနစ္ အထိ နယ္ေျမတာဝန္ခံႏွင့္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ က်င္းပသည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ကယားျပည္နယ္ (နယ္ေျမတာဝန္ခံ)ဦးဝင္းျမင့္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ဆက္လက္ၿပီး ကယားျပည္ နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းက လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

မယ္စဲ႕ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီၾကားျဖတ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္း

 

ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲခ႐ိုင္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီၾကားျဖတ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး အခမ္း အနားကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက မယ္စဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးေဌးရယ္က ၾကားျဖတ္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ကယားျပည္နယ္ပါတီႏွင့္ ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္းစံု ပါတီဥကၠဌ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝး နံနက္ ၁၀ နာရီ ျပည္နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္


(၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်ိကယ္တိုက္နယ္မိသားစု စုေပါင္းရိုးရာေက့ထ်ိဳးဘိုး (ေခၚ) တံခြန္တိုင္ပြဲေတာ္ က်င္းပ

 

ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔၊ ခ်ိကယ္တိုက္နယ္မိသားစုမွ ဦးစီးၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်ိကယ္တိုက္နယ္မိသားစု စုေပါင္းရိုးရာ ေက့ထ်ိဳးဘိုး (ေခၚ) တံခြန္တိုင္ပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္း အခမ္းအနားကို ဧၿပီ (၂၁) ရက္ နံနက္ (၆) နာရီအခ်ိန္က ခ်ိကယ္တံခြန္တိုင္ကြင္း ေမာဒူဒီးဘိုးဟိုး ကြင္းျပင္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအၾကံေပးဦးသိန္းေအာင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔ မင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္အား လွဴဖြယ္ပစၥည္း ဆက္ကပ္

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအၾကံေပး ဦးသိန္းေအာင္၊ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလွသိန္းေဆြ၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းျမင့္၊ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးရယ္၊ ျပည္နယ္ပါတီ နာယကမ်ား၊ ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕ နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယခုလ ၂၂ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ မင္းေက်ာင္းဆရာ ေတာ္အား လွဴဖြယ္ပစၥည္းႏွင့္ နဝကမၼ အလွဴေငြျဖင့္ သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ခဲ့သည္။

မဲအႏိုင္ရရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူအတြက္အေလးထားၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳးစားျဖည့္ဆည္းေပးသြားမယ့္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးရီးခ်က္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ကယားျပည္နယ္ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကုိယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဦးရီးခ်က္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ခံမဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕ အမည္နဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမ၊ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ပံုကုိ သိလိုပါတယ္။

 

(more…)