ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ေဘာလခဲခရိုင္ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား

ေဘာလခဲ၊ ဒီဇင္ဘာ( ၂၀) ရက္

ယမန္ေန႔ ၂၀-၁၂-၂၀၇ ရက္ေန႔ ေန႔ခင္း (၂း၀၀)နာရီ (၂း၃၀)နာရီ အခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ေဘာလခဲခရိုင္ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ(ဆင့္ပြား) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားအား ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ုံးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းမွ သင္တန္းဆင္း အမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ေဘာလခဲခရိုင္ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္း (တတိယ)ရက္ သင္ခန္းစာပို႕ခ်ေနမွဳ

ေဘာလခဲ – ဒီဇင္ဘာ( ၂၀)ရက္

ယေန႔ ဖြင့္လွစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းမွာ (တတိယ) ရက္ နံနက္ (၇း၃၀) နာရီအခ်ိန္ တြင္ သင္တန္းသူ/သားမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆိုပါသည္။ နံနက္ (၈း၀၀) နာရီအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး သင္ခန္းစာပို႕ခ်မွဳအေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ေဘာလခဲခရိုင္ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္း (ပထမ) ရက္ သင္ခန္းစာပို႕ခ်ေနမွဳ

ေဘာလခဲခရိုင္- ဒီဇင္ဘာ( ၁၈)ရက္

ယမန္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းမွာ နံနက္ပိုင္း သင္တန္းဖြင့္ပြဲအၿပီးတြင္ (ပထမ) ရက္ သင္ခန္းစာပို႕ခ်မွဳအေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ေဘာလခဲခရိုင္ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား

ေဘာလခဲ၊ ဒီဇင္ဘာ ( ၁၈) ရက္

ယေန႔ ၁၈ – ၁၂ – ၂၀၁၇ရက္ေန႔ နံနက္ (၈း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴး၍ ေဘာလခဲခရိုင္ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား ေဘာလခဲခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဘာလခဲခရိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏိုင္းအစည္းအေဝး

ေဘာလခဲ ခရိုင္ – ဒီဇင္ဘာ (၁၅) ရက္

၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႕ နံနက္ (၁၀း၃၀) နာရီအခ်ိန္ ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲခရိုင္ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး အတြက္ စီမံခ်က္ပါအတိုင္း ဆပ္ေကာက္မတီအလိုက္ အေသးစိတ္ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား

လိြဳင္ေကာ္၊ ဒီဇင္ဘာ( ၁၃)ရက္

ယေန႔ ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေန႕ခင္း (၂း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴး၍ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားအား ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္း (ဒုတိယ) ရက္ ပို႔ခ်ေနမွဳ

လိြဳင္ေကာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ( ၁၂) ရက္

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား

လိြဳင္ေကာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ( ၁၁) ရက္

ယေန႔ ၁၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္(၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴး၍ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြားသင္တန္း) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ပထမဦးစြာ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းမွ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဆိုင္းဘုတ္အသစ္ တင္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဆိုင္းဘုတ္အသစ္ တင္ပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးခန္းဝင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဆိုင္းဘုတ္အသစ္အား ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း က စက္ခလုတ္ႏွိပ္၍ ဖြင့္လွစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လူငယ္ေရးရာႏွင့္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပ

ယေန႔ 7-12-2017 ရက္ေန႔ ေန႔လည္တြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လူငယ္ေရးရာႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာေတြ႕ဆုံပြဲအား ကယားျပည္နယ္ပါတီ႐ုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။