ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေသာ ယူနီေဖာင္းမ်ားကို မဝတ္ဆင္ရန္ ျပည္္ထဲေရးသတိေပး

ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ဆင္တူေသာ ယူနီေဖာင္းမ်ား မဝတ္ဆင္ရန္ႏွင့္ ဝတ္ဆင္ပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လတ္တေလာတြင္ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အသင္း အဖြဲဲ႕မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳ ေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏အသြင္သဏၭာန္ျဖင့္ ယူနီေဖာင္းမ်ားဝတ္ ဆင္အသံုးျပဳေနသည္ ဟု သိရွိ ထားေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ ညက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑ ေျခာက္လတာဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ဘီလီယံ ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲရန္လ်ာထား

ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲေရးကာလ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လဘတ္ ဂ်က္တြင္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲရန္လ်ာထားေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီး ဌာနတို႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္းသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရွယ္ယာပုိင္ဆိုင္မႈ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိ

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြား ေရးဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရွယ္ယာပုိင္ဆိုင္မႈကုိ ျမန္မာဘက္က ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ တ႐ုတ္အစုိးရပုိင္ကုမၸဏီက ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ရခုိင္ ျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကေျပာသည္။

၂၀၁၅ တြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ က တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း အစုိးရအကူးအေျပာင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ၾကား ရွယ္ယာပုိင္ဆိုင္မႈကုိ အခ်ိန္ ၾကာညိႇႏႈိင္းခဲ့ၿပီး ယခုလုိသေဘာ တူညီခ်က္ရရွိျခင္းျဖစ္၍ လုပ္ငန္း မ်ားစတင္ႏုိင္ရန္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈႏွင့္ လူမႈဘ၀ထိ ခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ပူးတြဲၿပီး သမုဒၵရာျပင္ သုေတသန ျပဳလုပ္

တ႐ုတ္ သုေတသန သေဘၤာ ရွန္ယန္ေဟာင္ ဝ၃ ဟာ သိပၸံပညာရွင္ အဖြဲ႕ကို တင္ေဆာင္ရင္း ျမန္မာ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းကို ဇန္နဝါရီ ၁၇၇က္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ဆိုက္ေရာက္ လာပါတယ္။ ျမန္မာ ေရပိုင္နက္ထဲ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံ ပညာရွင္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး အဏၰဝါေဗဒ ဆိုင္ရာ စူးစမ္းေလ့လာမွုေတြ ၃ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္သြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ကန္႔သတ္ခံရမႈအေပၚ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏လမ္းၫႊန္မႈ ရယူအေျဖရွာမည္ဟု NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕ဆို

 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္မႈမ်ား ႀကံဳေနရျခင္းအေပၚ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လမ္းၫႊန္မႈရယူအေျဖရွာမည္ဟု တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕၏႐ံုးက ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ သတင္း ေဖာ္ျပသည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္၌ျပဳလုပ္မည့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အစည္းအေဝးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အလုပ္အဖြဲ႕ (PPWT) ေခါင္းေဆာင္ ပဒိုေစာတာဒိုမူးအား ေမးျမန္းထားမႈမ်ားကို NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕႐ံုးက ၎တို႔၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစုိးရႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ဆက္တိုက္ ေဆြးေႏြးေန

ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ CITIC ကုမၸဏီအုပ္စုတို႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ စီးပြားေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ေရြ႕လ်ားအိမ္ရာ အလံုး ၁၀၀ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ အမတ္ႀကီးကလည္း တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ရပ္ေက်းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားကို ယခုလကုန္ အၿပီးဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း

ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလကုန္ အၿပီးဖြဲ႕စည္းရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးလွတင့္က ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ား ကို အသစ္ျပန္လည္ ဖဲြ႕စည္းၿပီး ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ား ထပ္မံဖြဲ႕စည္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို SNLD တိုက္တြန္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ မွန္ကန္မႈရွိ၊ မရွိအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္ က ေျပာသည္။ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆံုပြဲအတြက္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစိုးရ ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရသည့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ၎က သံုးသပ္ေျပာၾကား သည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေရးေပၚအစည္းအေဝးျပဳလုပ္မည္

 

ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆံုပြဲ)မ်ား က်င္းပရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲအပါအဝင္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေရးေပၚ အစည္းအေဝးကို ဇန္နဝါရီ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ ရက္တြင္ ခ်င္းမိုင္ ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားသည္။

ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ားေဆြးေႏြးရန္ ABSDF ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆုံမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF)က ႏုိင္ငံေရးပါ တီမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူမ်ားတြင္ ပါ၀င္သင့္ သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ABS -DF ဒုတိယဥကၠ႒ဦးမ်ိဳး၀င္းက ေျပာသည္။