ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေလေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္အားေပးကူညီမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ေမ ၃၀၊ စစ္ေတြ
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေလေဘးသင့္ေဒသ တစ္ခုျဖစ္သည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ လုပ္အားေပးကူညီမႈမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ပါတီဝင္အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ပါတီဝင္အင္အား ၁၀၀ ဦးတို႔က ၂၃-၅-၂၀၂၃ ရက္ေန႔မွစၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယေန႔ ၃၀-၅-၂၀၂၃ ရက္ေန႔ အ႒မေန႔အျဖစ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕အဝင္လမ္းမႀကီးႏွင့္ တပ္နယ္လမ္းတို႔တြင္ အပ်က္အစီးမ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ အမွိုက္၊ ျခဳံႏြယ္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
#USDP #Myanmar
#Sittwe