ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား မတင္ပို႔မီ နမူနာမ်ားကို မျဖစ္မေနစမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို အိႏၵိယအစိုးရ ညႊန္ၾကား

အိႏၵိယေဆးကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္မ်ားကို ေဈးကြက္သို႔ မတင္ပို႔မီတြင္ ေဆးနမူနာမ်ားကို မျဖစ္မေနစမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ အိႏၵိယအစိုးရကညႊန္ၾကားလိုက္သည္။
ေဆးကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ တင္ပို႔မည့္ေဆးနမူနာမ်ားကို အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ ဇြန္ ၁ ရက္မွစ၍ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးမႈလက္မွတ္ရရွိမွသာ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။
အိႏၵိယထုတ္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဂမ္ဘီယာႏွင့္ ဥဇဘက္ကစၥတန္တို႔တြင္ ကေလးငယ္မ်ား ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ ကေလးငယ္မ်ားေသဆုံးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ၏ သုံးပုံတစ္ပုံရွိေသာ အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး မူဝါဒေျပာင္းလဲရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း အစိုးရတာဝန္ ရွိသူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။
ဂမ္ဘီယာႏွင့္ ဥဇဘက္ကစၥတန္နိုင္ငံတို႔၌ ကေလးငယ္မ်ားေသဆုံးမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ အိႏၵိယထုတ္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္ေလးမ်ိဳးကို ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
-Ref:BBC