ဟြာေဝးစမတ္နာရီမ်ားကို ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ မိတ္ဆက္

တိုက်ိဳ၊ ေမ ၂၅ ရက္
တ႐ုတ္နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ ဟြာေဝးသည္ ေဈးကြက္တိုးခ်ဲ႕ရာ၌ ၎၏တည္ရွိမႈကို အားေကာင္းေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ စမတ္နာရီမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့နားၾကပ္မ်ား အပါအဝင္ ဝတ္ဆင္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေမ ၂၄ ရက္က မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။
ဟြာေဝးဂ်ပန္ မွ ၎၏ ထိပ္တန္းစမတ္နာရီျဖစ္ေသာ Huawei Watch Ultimate ကို တိုက်ိဳတြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၿပီး၊ ယင္းနာရီ၌ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္မႈမ်ားကို အသားေပးထားသည့္ အျပင္ မီတာ ၁၀၀ အထိ ေရငုပ္နိုင္ေသာစနစ္ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေလးေပးထားေသာ Huawei Watch D ႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့နားၾကပ္ Huawei FreeBuds 5 အပါအဝင္ အျခားေသာ ဝတ္ဆင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ိဳးအစားအေျမာက္အျမားကိုလည္း ဂ်ပန္ေဈးကြက္တြင္ ျဖန႔္ခ်ိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)