အိုင္ယာလန္က အရက္ပုလင္းေတြမွာ ကင္ဆာေရာဂါသတိေပးခ်က္ ထည့္သြင္းခိုင္းတဲ့ ကမၻာ့ပထမဆုံး နိုင္ငံျဖစ္လာ

အယ္လ္ကိုေဟာပါဝင္တဲ့ ေသာက္စရာေတြမွာ ကင္ဆာေရာဂါသတိေပးခ်က္ ထည့္သြင္းဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ အိုင္ယာလန္နိုင္ငံက အဲဒီလို သတ္မွတ္တဲ့ ကမၻာ့ပထမဆုံးနိုင္ငံ ျဖစ္လာပါတယ္။
က်န္မာေရးဝန္ႀကီး စတီဖင္ေဒၚနယ္လီ က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ အယ္လ္ကိုေဟာ တံဆိပ္ျပဌာန္းခ်က္အရ အမွတ္တံဆိပ္ကပ္တဲ့ ေနရာမွာ ပါဝင္တဲ့ အယ္လ္ကိုေဟာပမာဏ ၊ ကယ္လိုရီပမာဏ ၊ ကင္ဆာေရာဂါ နဲ႔ အသည္းေရာဂါအႏၲရာယ္အေၾကာင္း ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ စတဲ့ အၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ သတိေပးစာ ပါဝင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အသက္ဝင္လာတဲ့ ဥပေဒက အသစ္အဆန္းလို႔ မဆိုနိုင္ေၾကာင္း နဲ႔ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ သတိေပးခ်က္ေတြ ထည့္သြင္းရတဲ့ အျခားထုတ္ကုန္ေတြနည္းတူ အယ္လ္ကိုေဟာပါတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကိုလည္း က်န္းမာေရး ထိခိုက္နိုင္မႈကို သတိေပးခ်က္ ထည့္သြင္းခိုင္းျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ေဒၚနယ္လီ က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
အိုင္ယာလန္ရဲ့ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အရက္ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြက ကန႔္ကြက္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ဥေရာပသမဂၢ နဲ႔ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ႀကီး က ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဒီဥပေဒအရ သတိေပးခ်က္ေတြကို အယ္လ္ကိုေဟာပါတဲ့ ေသာက္စရာေတြအားလုံးမွာ ထည့္သြင္းရမွာ ျဖစ္သလို ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ ၊ အရက္ေရာင္းခ်တဲ့ဆိုင္ေတြ နဲ႔ ဘားေတြမွာလည္း ျပသထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
-Ref: UPI