ကမၻာ့ေဂါက္သီးခ်န္ပီယံ တိုက္ဂါးဝုဒ္ ယူအက္စ္အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲမွ ႏုတ္ထြက္

အေမရိကန္ ေဂါက္သီးအေက်ာ္အေမာ္ တိုက္ဂါးဝုဒ္ဟာ ေျခခ်င္းဝတ္ခြဲစိတ္မႈကေန ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ ယူအက္စ္အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲကေန ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။
ကမၻာ့ေဂါက္သီးခ်န္ပီယံ တိုက္ဂါးဝုဒ္ဟာ အဆစ္အျမစ္ေရာင္တာကို ကုသဖို႔ ဧၿပီလမွာ ေျခခ်င္းဝတ္ခြဲစိတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
အေမရိကန္နိုင္ငံသား တိုက္ဂါးဝုဒ္ဟာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ကားတိုက္မႈမွာ ျပင္းထန္တဲ့ ေျခေထာက္ဒဏ္ရာ ရရွိၿပီးတည္းက ႀကံ့ခိုင္မႈျပည့္ဝဖို႔ ႐ုန္းကန္ေနရပါတယ္။
ေမ ၁၃ ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ပီဂ်ီေအ ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း တိုက္ဂါးဝုဒ္ဟာ ပါဝင္နိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။
အသက္ ၄၇ ႏွစ္အရြယ္ တိုက္ဂါးဝုဒ္ဟာ ယူအက္စ္အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၀၈ တို႔မွာ ခ်န္ပီယံ ၃ ႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ယူအက္စ္အိုးပင္းကို ကယ္လီဖိုးနီးရားရွိ Los Angle Country Club မွာ ဇြန္ ၁ ရက္ကေန ၁၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ dvb