ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံသို႔ EPS စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာလုပ္သား ၁,၇၀၀ ေက်ာ္ပို႔ေဆာင္

ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံသို႔ ယခုႏွစ္ငါးလအတြင္း EPS စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာလုပ္သား ၁,၇၈၃ ဦးကိုပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ယင္းျမန္မာလုပ္သားမ်ားထဲတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သားသစ္ ၅၈၃ ဦး၊ CBT ကုန္ထုတ္လုပ္သား ၁၈၀ ဦး၊ Re-entry ကုန္ထုတ္လုပ္သား ၃၆၂ ဦး၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္သားသစ္ ၅၅၁ ဦး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားသစ္ ၁၀၇ ဦး စုစုေပါင္း ၁,၇၈၃ ဦးပို႔ေဆာင္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။