ပထမအခ်ီ ၁ မိ နစ္ေက်ာ္မွာ အလဲထိုးအနိုင္ယူခဲ့တဲ့ ကယန္းလက္ေဝွ႕မယ္ဘေရာ္နီကာ

ထိုင္းနိုင္ငံ၌က်င္းပသည့္ Thai Fight ကလပ္၏ ေမြထိုင္းလက္ေဝွ႕စိန္ေခၚပြဲ၌ ကယန္းလက္ေဝွ႕မယ္ဘေရာ္နီကာမွ ထိုင္းလက္ေဝွ႕မယ္ Aomsin အား ပထမအခ်ီ ၁ မိနစ္ေက်ာ္၌ပင္ အလဲထိုးျဖင့္အနိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ကယန္းလက္ေဝွ႕မယ္ဘေရာ္နီကာႏွင့္ထိုင္းလက္ေဝွ႕မယ္ Aomsin တို႔သည္ ေမ ၂၁ ရက္ညေနပိုင္းက ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ကယန္းလက္ေဝွ႕မယ္ဘေရာ္နီကာမွ အနိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ကယန္းလက္ေဝွ႕မယ္ဘေရာ္နီကာသည္ ဧၿပီေနာက္ဆုံးပတ္က အီတလီနိုင္ငံ၊ေရာမၿမိဳ႕၌ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့သည့္ အီတလီလက္ေဝွ႕မယ္အား အမွတ္ျဖင့္အနိုင္ရရွိထားသည္။