ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳနယ္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိင္းအ‌စည္းအေဝးျပဳလုပ္

ေမ ၂၂
ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳနယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳနယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုးစိုးထြန္း၊ ၿမိဳနယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရံၿမိဳနယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ယေန႔ နံနက္ (၉) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ပါတီလုပ္ငန္းညႇိႏွိင္း အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳနယ္ပါတီဥကၠဌဦးစိုးစိုးထြန္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား မွ ရခိုင္ျပည္ ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားကူညီေရးအဖြဲေစလြတ္ျခင္းကိစၥ၊ၿမိဳနယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားနယ္ေျမကြင္းဆင္းျခင္းႏွင့္တိုင္း႐ုံးသို အစီခံစာတင္ျပနိုင္ေရးကိစၥ၊ျပည့္မ႑ိဳင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားတင္ျပေဆြးေႏြးရန္ကိစၥ၊ ဒုတိယ ရက္ (၉၀)စီမံခ်က္မွ တတိယ လအတြင္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအ ေျခအေနမ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္သူလူထုေတြ႕ဆုံနိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ၿမိဳနယ္ေကာ္မတီဝင္တိုင္းမွ လူငယ္ေရးရာ၊အမ်ိဳးသမီးေရးရာ က႑မ်ားကို အေရြ႕တစ္ခုသို ေရာက္ေအာင္ လစဥ္၊လတိုင္း စာရင္းမ်ားျပဳစုၿပီး တိုင္းပါတီသို ေပးပို တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳနယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိက႑၊နယ္ေျမမ်ားကို ပိုင္နိုင္၊စိုးမိုးေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားၾကၿပီး၊တက္ညီ လက္ညီနဲ႔ အင္တိုက္၊အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို တိုက္တြန္းေျပာၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးကို ေန႔လည္ (၁၁:၃၀) အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ကိုတင့္ kse