တ႐ုတ္နိုင္ငံမွာ BMW က ဘက္ထရီစက္႐ုံသစ္ စတင္တည္ေဆာက္

တ႐ုတ္နိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေလ်ာင္နင္းျပည္နယ္မွာ ဂ်ာမနီ BMW အုပ္စုက ဘက္ထရီထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ုံ သစ္တည္ေဆာက္ဖို႔ ပႏၷက္ခ်ခဲ့ပါတယ္။
စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ယြမ္ ၁၀ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၃ ဘီလီယံေလာက္) ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမယ့္ စက္႐ုံသစ္ကို ရွန္ယန္းၿမိဳ႕မွာ တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
စက္႐ုံဟာ ဧရိယာ စတုရန္းမီတာ(၂၄၀,၀၀၀) က်ယ္ဝန္းၿပီး ၿပီးစီးသြားရင္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဖန္တီးေပးမွာပါ။
BMW ရွန္ယန္းထုတ္လုပ္မႈအေျခခံစီမံကိန္းကို (၂၀၁၀) ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ့ၿပီး ယြမ္ဘီလီယံ(၁၀၀) (အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၄ ဒသမ ၂၆ ဘီလီယံ)ေလာက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းက တစ္ႏွစ္ကို လၽွပ္စစ္ကား ၈၃၀၀၀၀ အထိ ထုတ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
BMW ဟာ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွာ BMW Brilliance Automotive အမည္နဲ႔ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ ထူေထာင္ထားပါတယ္။ BMW ရဲ့ ေဒသခံေရာင္းခ်သူေပါင္း ၄၃၀ ေလာက္ရွိတဲ့အနက္ ၁၂၀ ေက်ာ္ဟာ ေလ်ာင္နင္းျပည္နယ္မွာ အေျခစိုက္တယ္ လို႔ လည္း သိရပါတယ္။