စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ေလေဘးဒဏ္သင့္ပါတီဝင္မ်ားအား ပါတီဥကၠ႒မွ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္

ေမ ၁၉
ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔က ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ အားေကာင္းေသာ မုန္တိုင္းမိုခါေၾကာင့္ ေလေဘးသင့္ခဲ့ရသည့္ ပါတီဝင္မ်ားအား ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးခင္ရီႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေသာင္းေအးတို႔မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ျပသည္နယ္ပါတီ႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အားေပးစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့ကာ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။
ေရွ႕ဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ရီမွ ေလေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ပါတီဝင္မ်ားအား အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ ပါတီဝင္မ်ားမွ မိမိတို႔ ရပ္/ ေက်း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးေနမႈမ်ားအား တင္ျပခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ပါတီဥကၠဌႀကီးမွ ေလေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ပါတီဝင္မိသားစုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးလႉဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ သည္။
ဆက္လက္ၿပီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ရီႏွင့္ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေသာင္းေအး၊ ျပည္နယပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ပ်က္စီးသြားသည့္ ပါတီဝင္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မိသားစုဝင္ မ်ားအား အားေပးစကားမ်ားသြာေရာက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။