အသံမစဲပဌာန္းပြဲအတြက္ အလႉေငြလႉဒါန္း

နမ့္ခမ္း ေမ ၁၆
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳနယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၁၆- ၅ – ၃၀၂၃ နမ့္ခမ္းၿမိဳနယ္ ဖာလင္ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ အသံဲမစဲပဌာန္းပြဲ သိုသြားေရာက္တရားနာ အလႉေငြ လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။