ထိုင္းေရြးေကာက္ပြဲ Move Forward ပါတီအနိုင္ရ၊ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီဟုဆို

ဘန္ေကာက္၊ေမ ၁၅
ထိုင္းနိုင္ငံ၏တိုးတက္ေရးဝါဒီ Move Forward ပါတီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္သူ မစၥတာ Pita Limjaroenrat က ၎၏နိုင္ငံေရးအုပ္စုသည္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမိုင္းဝင္ေအာင္ပြဲရခဲ့ၿပီးေနာက္အစိုးရဖြဲ႕ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ေမလ ၁၅ ရက္တြင္ေၾကျငာခဲ့သည္။
ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္၌ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ၎တို႔ပါတီအား ယုံၾကည္စြာအပ္ႏွံျခင္းအတြက္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထိုင္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎၏ပါတီကိုယုံၾကည္၍သာ ယခုကဲ့သို႔ အပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္မွာ မွားနိုင္စရာမရွိဟုလည္း၎ကဆိုသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံ၌ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၅၀၀ ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ တနဂၤေႏြေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လူေပါင္း ၃၉ ဒသမ ၃ သန္းခန႔္ ပါဝင္မဲေပးခဲ့ၾကသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တနလၤာေန႔တြင္ မဲေပးသူဦး‌ေရ ၇၅ ဒသမ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံ၏နိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
Move Forward ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၅၁ ေနရာႏွင့္ လူထုေထာက္ခံမႈဆႏၵမဲေပါင္း ၁၄ သန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့သည့္ထိပ္ဆုံးပါတီလည္းျဖစ္သည္။
ဒုတိယအေနျဖင့္ Pheu Thai ပါတီက ၁၄၁ ေနရာ၊ Bhumjauthai ပါတီမွ ေနရာ ၇၀ တို႔ျဖင့္အသီးသီးအနိုင္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရသစ္ဖြဲ႕ရန္လည္းအဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း Move Forward ပါတီေခါင္းေဆာင္မစၥတာ Pita ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲအနိုင္ရ Move Forward ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ မစၥတာ Pita Limjaroenrat သည္ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
Source : CNA