ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းႏွင့္ဘိလိယက္အားကစားနည္းတို႔မွ ေရႊတံဆိပ္ ၃ ခုအပါအဝင္ ဆုတံဆိပ္ ၈ ခုထပ္မံဆြတ္ခူးေပး

ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ (၃၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ(ဆီးဂိမ္း)တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕သည္ ေမ ၁၀ ရက္က ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအနက္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းႏွင့္ဘိလိယက္အားကစားနည္းတို႔မွ ေရႊတံဆိပ္ ၃ ခု အပါအဝင္ ဆုတံဆိပ္ ၈ ခုထပ္မံဆြတ္ခူးေပးခဲ့သည္။ ေရႊတံဆိပ္ဆုမ်ားအား ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းကစားနည္း၏ Hooptakraw ကြင္းသြင္းျခင္း (အမ်ိဳးသား)၊ Hooptakraw ကြင္းသြင္းျခင္း (အမ်ိဳးသမီး)၊ ဘိလိယက္အားကစား နည္း၏ Balls pool Men’s Singles တို႔မွ ဆြတ္ခူးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ခြန္ခမာ၊ ၾကက္ေတာင္၊ ဝူရႈး အားကစားနည္းမွ ေငြတံဆိပ္ ၁ ခုစိီ၊ ဝူရႈးႏွင့္ ခရစ္ကတ္ အားကစားနည္းမွ ေၾကးတံဆိပ္ ၁ ခုစီတို႔ကိုလည္း ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အား ကစားသမားမ်ားက ဆြတ္ခူးေပးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အားကစားအဖြဲ႕သည္ ေမ ၁၀ ရက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားၿပီးဆုံးခ်ိန္အထိ –
ဗိုဗီနမ္မွ ေရႊ(၄)ခု၊ ေငြ(၃)ခု၊ ေၾကး(၁၇)ခု
ခြန္ဘိုကာတာမွ ေရႊ(၁)ခု၊ ေငြ(၂)ခု၊ ေၾကး(၆)ခု
ျခင္းလုံးမွ ေရႊ(၄)ခု၊ ေငြ(၃)ခု၊ ေၾကး(၁)ခု
ဘိလိယက္ႏွင့္စႏူကာမွ ေရႊ(၂)ခု၊ ေၾကး(၁)ခု
ကြင္းသြင္းပိုက္ေက်ာ္ျခင္းမွ ေရႊ(၂)ခု
ပီတန္းမွ ေရႊ(၁)ခု
ဝူရႉးမွ ေငြ(၁)ခု၊ ေၾကး(၁)ခု
ခြန္ခမာမွ ေငြ(၁)ခု၊ ေၾကး(၁)ခု
ၾကက္ေတာင္မွ ေငြ(၁)ခု
စစ္တုရင္မွ ေၾကး(၂)ခု
ေျပးခုန္ပစ္မွ ေၾကး(၁)ခု
ခရစ္ကတ္မွ ေၾကး(၁)ခု
စုစုေပါင္း ေရႊတံဆိပ္ ၁၄ ခု၊ ေငြတံဆိပ္ ၁၁ ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ၃၁ ခု(စုစုေပါင္း ၅၆ ခု)ဆြတ္ခူးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေမ ၁၁ ရက္(ယေန႔)တြင္လည္း ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အားကစားသမားမ်ားသည္ ဝူရႉး၊ E-Sports ၊ေဘာ္လီေဘာ၊ ခြန္ခမာ၊ ခရစ္ကက္၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ေျပးခုန္ပစ္၊ ဘိလိယက္ အားကစားနည္းမ်ားအား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ #popularnews