ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးအေထာက္အကူျပဳ (ဆင့္ပြား)သင္တန္း ဖြင့္လွစ္

တာခ်ီလိတ္ ေမ ၈
(၈_၅_၂၀၂၃) ရက္ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳနယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး အေထာက္အကူျပဳ(ဆင့္ပြား)သင္တန္းအား မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံးတြင္ (၈.၅.၂၀၂၃) ရက္ေန႔နံနက္(၀၉၃၀- ၁၆၀၀)နာရီထိဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို နံနက္(၀၉၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ပါတီ ခန္းမ ေဆာင္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)ျပည္နယ္မီဒီယာတာဝန္ခံ ဦးစိုင္းဝမ္းလွိင္းတစ္ပ္ က တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၿပီး တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးဘိုစံ မွ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ပါတီ၏လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားႏွင့္မီဒီယာက႑အေပၚ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။