(၃၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အားကစားအဖြဲ႕ နိုင္ငံအလို က္ ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈတြင္ အဆင့္ (၇) ၌ ရပ္တည္ေန

ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္း ပလ် က္ရွိသည့္ (၃၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားက စားၿပိဳင္ပြဲ၌ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အား ကစားအဖြဲ႕သည္ နိုင္ငံအလိုက္ ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈတြင္ အဆင့္ (၇) တြင္ရပ္ တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အားကစားအဖြဲ႕သည္ ေမ (၆) ရက္ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံအလိုက္ ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈ စာရင္း၌ ေရႊတံဆိပ္ (၃) ခု၊ ေငြတံဆိပ္ (၁) ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ (၁၀) ခုစုစုေပါင္း (၁၄) ခု ဆြတ္ခူးထားေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အားကစားအဖြဲ႕အတြက္ ေရႊတံဆိပ္ဆုမ်ားအား ေမ (၆) ရက္ကယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၾကသည္ံ ဗိုဗီနမ္အားကစားနည္း အမ်ိဳးသား (၄) ေယာက္တြဲ အျပၿပိဳင္ပြဲမွ ေအာင္ခိုင္လင္း၊ ဟိန္းထက္ေအာင္၊ ေက်ာ္သူစိုးေအာင္၊ ရာဇာထြန္း၊ အမ်ိဳးသမီး (၂) ေယာက္တြဲ အျပၿပိဳင္ပြဲတြင္ မခိုင္ဝါဖူး၊ မေမဟန္နီေအာင္လြင္၊ ပီတန္း အမ်ိဳးသမီး (အပစ္ -shooting) ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မခင္ခ်ယ္ရီသက္တို႔က ဆြတ္ခူးေပးနိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
နိုင္ငံအလိုက္ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈတြင္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံမွ ဆုတံဆိပ္ေပါင္း (၄၁) ခု၊ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံမွ (၂၆) ခု၊ ထိုင္းနိုင္ငံမွ (၃၃) ခု၊ ဖီလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွ (၃၀) ခု၊ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံမွ (၃၆) ခု၊ စင္ကာပူနိုင္ငံမွ (၁၀) ခု၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွ (၁၄)ခု၊ လာအိုနိုင္ငံမွ (၁၃) ခု၊ မေလးရွားနိုင္ငံမွ (၁၃) ခု၊ ဘ႐ူနိုင္းနိုင္ငံမွ (၁) ခု၊ တီေမာနိုင္ငံမွ (၁) ခုတို႔ျဖင့္ ေရႊတံဆိပ္ရရွိမႈေပၚမူတည္၍ အဆင့္လိုက္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အားကစားအဖြဲ႕သည္ ေမ (၇) ရက္ (ယေန႔) တြင္လည္း စစ္တုရင္၊ ဗိုဗီနမ္၊ ျခင္းလုံး၊ တင္းနစ္၊ဘိလိယက္၊ ခြန္ခမာ၊ လက္ေဝွ႕၊ ေဘာလုံးႏွင့္ ေဘာ္လီ ေဘာ အားကစားနည္းမ်ားအား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။