ဆြီဒင္က လၽွပ္စစ္ကားေတြကို အားသြင္းေပးနိုင္တဲ့ လမ္းကို ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မွာ ဖြင့္လွစ္မည္

ဆြီဒင္က လၽွပ္စစ္ကားေတြကို အားသြင္းေပးနိုင္တဲ့ လမ္းကို တည္ေဆာက္ေနပါတယ္။ အဲဒီ လမ္းကို E-motorway လို႔ ေခၚၿပီး အိမ္သုံးလၽွပ္စစ္ကားေတြကို အားသြင္းေပးနိုင္တဲ့ ကမၻာ့ ပထမဆုံး လမ္း ျဖစ္လာမွာပါ။
အဲဒီ လမ္းကို Hallsberg နဲ႔ Orebro ၿမိဳ႕ေတြအၾကားက ဥေရာပလမ္း E20 တစ္ေလၽွာက္ တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ၿပီး အရွည္က ၂၁ ကီလိုမီတာ (၁၃ မိုင္)ရွည္လ်ားမွာပါ။ ဆြီဒင္ရဲ့ လူအထူထပ္ဆုံး ၿမိဳ႕ေတာ္ ၃ ခု ျဖစ္တဲ့ Stockholm, Gothenburg နဲ႔ Malmo အၾကားက လမ္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီ တည္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္တာပါ။
လက္ရွိမွာေတာ့ လၽွပ္စစ္ကား ပိုင္ရွင္ေတြဟာ Plug-in EV Chargers ေတြကိုပဲ အားကိုးေနရၿပီး ဆြီဒင္က လၽွပ္စစ္ကားေတြကို အားသြင္းေပးနိုင္တဲ့ လမ္းကို အေစာဆုံး အေနနဲ႔ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မွာ ဖြင့္လွစ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆြီဒင္က ၂၀၄၅ ခုႏွစ္မွာ စမ္းသပ္ဧရိယာကို ၃,၀၀၀ ကီလိုမီတာ ( ၁,၈၆၄ မိုင္) အထိ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ေတာင္ကိုရီးယားက လၽွပ္စစ္ကားေတြကို အားသြင္းေပးတဲ့ လမ္းကို ကမၻာ့ပထမဆုံး အေနနဲ႔ျပသခဲ့ပါတယ္။ Gumi ရဲ့ အမ်ားသုံးဘတ္စ္ကားေတြ ေျပးဆြဲတဲ့ ေနရာမွာ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ၂၄ ကီလိုမီတာ (၁၅ မိုင္) ရွည္လ်ားပါတယ္။ အင္ဒီယားနား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနကလည္း အေမရိကန္မွာ အလားတူ လမ္းမ်ိဳး တည္ေဆာက္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။
Ref : extremetech