စိတ္က်န္းမာေရးကို စစ္ေဆးေပးနိုင္တဲ့ Apple Watch

Wearable နည္းပညာဟာ ပိုမိုတိုးတက္လာၿပီ ျဖစ္ၿပီး စမတ္နာရီနဲ႔ Fitness Tracker ေတြဟာ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္း၊ ေသြးဖိအား၊ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈေတြကို တြက္ခ်က္ေပးနိုင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ သုေတသနစစ္တမ္း တစ္ခုအရ Apple Watch လို Wearable Device ေတြဟာ လူေတြရဲ့ စိတ္က်န္းမာေရးကို တိုင္းတာေပးနိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
Mount Sinai Health System က သုေတသနပညာရွင္ေတြက Apple Watch လို Wearable Device ေတြက ေကာက္ယူထားတဲ့ ေဒတာေတြကို အသုံးခ်ကာ Machine Learning က လူေတြရဲ့ စိတ္က်န္းမာေရးကို တြက္ခ်က္ေပးနိုင္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြက နယူးေယာက္စီးတီး ေဆး႐ုံ ၇ ခုက က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ၃၂၉ ေယာက္နဲ႔စမ္းသပ္ခဲ့တာပါ။
Apple Watch Series 5 နဲ႔ 4 ကို ဝတ္ဆင္ထားတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြရဲ့ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းနဲ႔ ႏွလုံးၿငိမ္ႏႈန္းကို စစ္ေဆးခဲ့ၾကၿပီး Machine Learning က စိတ္က်န္းမာေရးကို တြက္ခ်က္ေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီေန႔ေခတ္မွာ ကိုဗစ္ ၁၉ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ လူေတြရဲ့ စိတ္က်န္းမာေရးဟာ က်ဆင္းေနပါတယ္။ Apple Watch လို ကိရိယာေတြက လူေတြရဲ့ စိတ္က်န္းမာေရး အဆိုးဆုံး မေရာက္ခင္ ကယ္တင္နိုင္ေတာ့မွာပါ။ သုေတသနပညာရွင္ေတြက ဒီနည္းပညာကို တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကၿပီး ေနာက္ထပ္ လူမ်ားစြာနဲ႔စမ္းသပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။
Ref : gizmochina