ပါတီဝင်စိစစ်ခြင်းဆောင်ရွက်

မိုင်းယောင်း မတ် ၁၂

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) မိုင်းယောင်းခရိုင် ၊  မြို့နယ်ပါတီဝင်အင်အားစိစစ်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။