ေက်ာင္းေဆာင္ေရစက္ခ်မဂၤႅာအခမ္းအနား တက္ေရာက္ၿပီး အလႉေငြလႉဒါန္း

မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ဘ႑ာေရးမႉး ေဒၚခင္ျမင့္ေဌးသည္ အမ်ိဳးသမီး ေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚႏွင္းဆီ ႏွင့္ အရံေကာ္မတီ ဝင္မ်ားခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးအဖြဲ႕မ်ားတို႔ႏွင့္အတူအာသံေက်ာင္းတိုက္ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္ “ရွင္သမိသာရ”၏ သိကၡာေတာ္ ဝါ (၂၅)ဝါ ေငြရတု အထိမ္းအမွတ္ ႏွင့္ ေငြရတု သုံးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး ေရစက္ခ် မဂၤႅာ အခမ္းအနား သို႔ တက္ေရာက္ ၍ အလႉ ေငြမ်ား ဆက္ကပ္လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္