ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၅/၂၀၂၂) ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၉) ရက် ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် (၁၂) ရက်