ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များက ပြည်ပမှလုပ်ခလစာလွှဲ ပြောင်းရာတွင် နိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးပေးသည့် အပိုဆောင်းငွေကိုပါ ထည့်သွင်းပေးလျက်ရှိ

ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားသုံး ငွေရောင်းဝယ် ဖောက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရဘဏ်များမှ တစ်ဆင့် လုပ်ခလစာလွဲပြောင်းပေးရာတွင် နိုင်ငံတော်မှပံ့ပိုးပေးသည့် အပိုဆောင်းငွေကိုပါ ထည့်သွင်းပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မိသားစုဝင်များထံ လုပ်ခလစာလွှဲပို့ရာတွင် အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာ (သို့) ၎င်းနှင့် ညီမျှသည့် နိုင်ငံခြားငွေအပေါ်တွင် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များက နိုင်ငံတော်မှပံ့ပိုးပေးသည့် အပိုဆောင်းငွေ ၃၀ ကျပ် ကိုလည်း ငွေလွှဲထုတ်ယူသည့်အခါတွင် ထပ်မံထည့်သွင်းပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

လက်ရှိအချိန်၌ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားသည့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရဘဏ်များဖြစ်သည့် KBZ Bank , CB Bank , UAB Bank တို့မှ အပိုဆောင်းပံ့ပိုးငွေများအား ထည့်သွင်းပေးလျက်ရှိသည်ဟု အသိပေးထုတ်ပြန်ထားသည်။

နိုင်ငံတော်မှ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှစ၍ ပြည်ပနိုင်ငံများ၌ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန် မာနိုင်ငံသားများ၏ လုပ်ခ/လစာဝင်ငွေများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့လွှဲပြောင်းပေးရာတွင် အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာ(ယင်းနှင့်ညီမျှသည့် နိုင်ငံခြားငွေ)အ ပေါ်  ၃၀ ကျပ် အပိုဆောင်းငွေအဖြစ် ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဟု အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင် ဗဟိုဘဏ်က အသိပေးထုတ်ပြန်ထားသည်။

အဆိုပါ အပိုဆောင်းပံ့ပိုးငွေများအား ငွေထုတ်ယူသည့်နေ့တွင် ချက်ခြင်းထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကာ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့်ရရှိသည့် လုပ်ခ/လ စာဝင်ငွေများအား ပြည်ပမှပြည်တွင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံး ငွေရောင်းဝယ် ဖောက်ကားသည့်လုပ်ငန်းလိုင် စင်ရဘဏ်များမှတစ်ဆင့် လွှဲပို့ခြင်းများအတွက်သာဖြစ်သည်။

နိုင်ငံတော်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေများအား တစ် ဖက်တစ်လမ်းမှ ရှာဖွေပေးလျက်ရှိသည့် ပြည်ပရောက်မြန်မာ နိုင်ငံသားများအား ချီးမြှောက်သည့်အနေဖြင့် ပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်သည်။