ပါတီညီလာခံအား ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ သန္ရွင္းေရးျပဳလုပ္

က်ိင္းတုံ စက္တင္ဘာ ၂၉

တတိယအႀကိမ္ဗဟိုပါတီညီလာခံအား ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ က်ိင္းတုံၿမိဳ့နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွူးတို့၏ ဦးေဆာင္မွူျဖင့္ ၿမိဳ့နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား အမ်ိးသမီးေရးရာအဖြဲ့ဝင္မ်ားတို့က ၿမိဳ့နယ္ပါတီ ႐ုံးတြင္း႐ုံးျပင္သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။