တတိယအႀကိမ္ ပါတီဗဟိုညီလာခံအား ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳသာအားျဖင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာရွိ ဘိုးဘြားမ်ားအား အဟာရ လွူဒါန္း

တိုက္ႀကီးစက္တင္ဘာ ၂၉

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တတိယအႀကိမ္ ပါတီဗဟိုညီလာခံအား ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ့နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ ဦးေဆာင္ကာ ၿမိဳ့နယ္ေကာ္မတီဝင္ အမ်ိးသမီးေရးရာ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး၊ဒုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚသီတာခိုင္တို့အဖြဲ႕က ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္၊ ဥကၠံၿမိဳ့ ဘိုးဘြားရိပ္သာရွိ အဘိုးအဘြားမ်ားအား တစ္ေန႔တာအာဟာရအလွူ လွူဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။