ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ့နယ္မွအ.မ.က(၄) ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ ျခင္ေဆးမွုတ္ျခင္း၊ အဘိတ္ေဆးခပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္။ ။စက္တင္ဘာ(၂၇)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ့နယ္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဥယ်ဥ္ရပ္ကြက္ အမွတ္(၄)အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ျခင္ေဆးမွုတ္ျခင္းႏွင့္ အဘိတ္ေဆးခပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စက္တင္ဘာ(၂၇)ရက္ေန႔ ညေန( ၂:၃၀)  နာရီအခ်ိန္ မွ (၃:၃၀)အခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါျခင္ေဆးမွုတ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကို မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ့နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွုး ဦးတင္ရွိန္ ဦးေဆာင္၍ ၿမိဳ့နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဗိုလ္ဗိုလ္ခင္ေမာင္တင့္၊ ဦးေအးလြင္၊ ရပ္ကြက္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးမ်ိးဝင္း ႏွင့္အမာခံပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။