ဒုတိယအႀကိမ္(၃)လပါတ္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

လား႐ႈိး ဇူလုိင္ ၂၁

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇုလုိင္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္(၃)လပါတ္ လုပ္ငန္းညႇိႏိုင္းအစည္းအေဝး ပထမေန႔ကို ရွမ္းျပည္နယ္  ေျမာက္ပိုင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရံုး၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးသုိ႔ ျပည္နယ္ ဥကၠ႒​ ေဒါက္တာမ်ဳိးထြန္း၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာလဆုိင္း၊ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရမႉး ဦးစုိင္းခမ္းေကာ္၊ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဦးညီနပ္၊ ေဒါက္တာေမာင္သီ၊ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးမႉးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး  ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာသံုးစြဲမႈမ်ားကို ပါတီဗဟိုမွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ စည္းကမ္းအတိုင္း သံုးစြဲမႈရွိ မရွိ စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။