ေတာင္ႀကီးခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လုပ္ငန္းညွိႏွိုင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္

ဇူလိုင္ ၈၊ ေတာင္ႀကီး

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ (၈.၇.၂၀၂၁)ရက္ေန႕ နံနက္(၁၁)နာရီအခ်ိန္တြင္  ျပည္နယ္ပါတီအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ခရိုင္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညွိႏွိုင္း အစည္းအေဝးအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာထြန္းခိုင္မွ ပါတီေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္တို႔၏ လက္ရွိနိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ ပါတီ၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ႏွင့္လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးကာ ခရိုင္ပါတီ ဥကၠ႒က လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းၿပီး အစည္းအေ၀းကို မြန္းလြဲ (၁၂:၁၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ပါသည္။