ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ရပ္ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ဇူလိုင္ ၆၊

ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဉီးခ်ိဳျမင့္ခိုင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္အဖြဲ႕သည့္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႕ (၁၂) နာရီအခ်ိန္မွ (၁၄:၃၀)နာရီအခ်ိန္ထိ က်ဳံရွတိုက္နယ္ ပါတီ႐ုံး၌ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအား ရပ္ေက်းပါတီ(၇)အုပ္စုမွ (၄၅)ဦးျဖင့္ နိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ကိုဗစ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။