ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးခင္ရီ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ကမၻာ့နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ထိပ္သီးညီလာခံသို႔ video linkျဖင့္တက္ေရာက္

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးခင္ရီ သည္တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ နိုင္ငံတကာေရးရာဌာန၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၆)ရက္ေန႕(၁၉၀၀)နာရီခ်ိန္တြင္ က်င္းပသည့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ကမၻာ့နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ထိပ္သီးညီလာခံတြင္ “For the People’s wellbeing; the Responsibility of Political Parties ” ေခါင္းစဥ္အား video linkျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါညီလာခံတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ နိုင္ငံသမၼတ H.E.Mr .Xi Jinping မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ကမၻာ့နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးခင္ရီ ႏွင့္အတူ ဗဟိုအတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊ ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒၚနန္းျမျမမီမီေဇာ္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးသည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။