မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္

ဇူလိုင္ ၃၊ မင္းလွ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္လြင္ဦး ဦးေဆာင္၍ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ စိန္ပုေက်း႐ြာအုပ္စု စိန္ပု႐ြာ အလယ္တန္းက်ာင္းႏွင့္ ႐ြာသစ္ေက်း႐ြာ ေဇယ်ာဓိပတိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတို႔တြင္ COVID (19) ေရာဂါမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းျခင္းလုပ္ငန္းအား ေဆာင္႐ြက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။