ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွူး ဦးပိုက္ေထြး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွူး ဦးပိုက္ေထြးသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ုံးသို့ သြားေရာက္ကာ ပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥမ်ား ၊ နိုင္ငံတြင္းလတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ပါတီ၏ ​ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေတြဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွူး ဦးပိုက္ေထြးႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို့ ဗဟိုအလုပ္မွူေဆာင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး၊ အတြင္းေရးမွူး ဦးဆန္းညြန္႔ေအာင္၊ ဘ႑ာေရးမွူး ဦးၾကည္ထြန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးဟန္ေမာင္၊ ဦးေက်ာ္သူဦး၊ ဦးေစာဝင္းေမာင္၊ ဦးေအာင္နိုင္၊ ဦးသန္းဝင္းတို့ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။