ဇလြန္ၿမိဳ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၿမိဳ့နယ္၊ ရပ္/ေက်း အစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္

 

 

 

၃၀-၆-၂၀၂၁ ရက္ ေန႔လည္ ၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဇလြန္ၿမိဳ့နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးတြင္ ၿမိဳ့နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံၿပီး အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ​ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပါတီ၏အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အင္အားတိုးပြားေစေရး ၊ တိုက္နယ္အလိုက္ စုဖြဲနိုင္ေရးစေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးသို့ ၿမိဳနယ္ ပါတီဥကၠဌ ၿမိဳနယ္ေကၚမတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အင္အါး ၃၀
ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။