ဓႏုျဖဴၿမိဳ့နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမအူပင္ခရိုင္၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ့နယ္၊ ငါးဘတ္အိုင္ေက်းရြာ၊ ကနီေက်းရြာအုပ္စု ဦးစိုးထြန္းေနအိမ္တြင္ နံနက္၉းဝဝနာရီမွ ၁၁း၁၅မိနစ္အခ်ိန္ထိ
တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္၊ ဗဟိုပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းတြင္း၊ ၿမိဳ့နယ္ပါတီဥကၠဌ ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္ ႏွင့္ အဖြဲဝင္မ်ား အင္အား၅၀ဦးခန႔္ စည္းေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ့နယ္ပါတီဥကၠဦးနိုင္ဝင္းႏွင့္ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးသန္းထြန္းတို့မွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာနိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ ပါတီဝင္မ်ားလုံျခဳံေရးႏွင့္ ပါတီဝင္က်စ္လစ္ခိုင္မာတည္တန႔္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ရပ္ေက်းပါတီမွ ပါတီဝင္ အင္အား ၆၁ ဦး အဆိုျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။