ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ပါတီဝင္မ်ား Door To Door ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

 

ေရႊကူ ေအာက္တိုဘာ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေဇာ္မင္း၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က္ုယ္ စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းထိုက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ေရးရာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားမွ ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ပါတီဝန္းရံအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီ ခြဲအထိ ဆိုင္ကယ္ ၂၃စီးျဖင့္ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္႐ုံး ပင္မဏီၾသဂ၊ ကုန္းႏု၊ ဇီးျဖဴကုန္း၊ ကိုင္းရြာ၊ သာစည္၊ ေရႊကူေလးေက်းရြာမ်ားသို႔ ( Door To Door) ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ ၾကၿပီးျပည္သူမ်ားအား ပန္းဖလက္မ်ား ျဖန႔္ေဝျခင္း၊ မဲေပးပုံအဆင့္ဆင့္ကို ရွင္းျပျခင္း၊ မဲတံဆိပ္နိုပ္ပုံတို႔ကို လက္ေတြ႕ရွင္းလင္းျပသျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆီမီးခုံ