ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ ေက်းရြာမ်ားရွိ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ စည္း႐ုံးေရးဆင္း

 

ေအာက္တိုဘာ ၁၄

မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္တင္ႏွင့္ ေဒၚႏြယ္နီဝင္းတို႔သည္ ယေန႔တြင္ ကြာငန္းေက်းရြာႏွင့္ ငေျပမေက်းရြာအတြင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအား မိမိပါတီေအာင္နိုင္ေရးအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Union Solidarity and Development Party Mon State