မိုးညႇင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

 

မိုးညႇင္း။‌ေအာက္တိုဘာ

မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အမွတ္ (၇) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္‌ ေလာင္း ဦးစိန္ဝင္းထြန္း အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္‌ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္‌ေလာင္း ဦးစိုးဝင္း ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးခိုင္ေဇာ္ထြန္း ဦးေဇာ္ဝင္း ဦးစံေက်ာ္ ‌ေဒၚစန္းဝင္း လူငယ္ (ဒု) ေခါင္းေဆာင္မစိုးေဟမာ၊ မေဝေဝေအာင္ ႏွင့္ရပ္ေက်း ပါတီေကာ္မတီမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လည္ (၂) နာရီအထိ ရြာသစ္ကုန္းအုပ္စု ထန္းတပင္‌ေက်းရြာ ‌ေနာင္စြန္းရပ္ကြက္ရွိ‌ မိဘျပည္သူမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး မဲ့ထည့္ပံု မဲထည့္နည္းနည္း စနစ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ၾကသည္။