ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမားေရးကို အေလးထား၍ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႔ Covid-19 ဥပေဒႏွင့္အညီ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး

 

ေညာင္ေလးပင္၊ ေအာက္တိုဘာ ၈

ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေတာ္ပသီေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားမွ ေအာင္နိင္ေရးအလံမ်ား လႊင့္ထူျခင္း၊ ပန္းကုံးဆြတ္ ႀကိဳဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ၾကၿပီး ေတာ္ပသီေက်းရြာအတြင္း တစ္အိမ္တက္ဆင္း (Door to Door) စနစ္ျဖင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွ၍ စည္း႐ုံးေရး ဆင္းခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ စမ္းကေလးေက်းရြာ (အေရွ႕၊အေနာက္) သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးသို႔ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာသန္႔ေဇာ္လြင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးမ်ိဳးညြန္႔၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္ေဌး၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူငယ္မ်ား လိုက္ပါခဲ့ၾကသည္။

Waiyan