ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ႐ုပ္ပုံပါဗြီႏိုင္းပိုစတာကို မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေလးမိုင္ေက်း႐ြာ၌ စုေပါင္းစိုက္ထူ

 

မိုးေကာင္း ေအာက္တိုဘာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ (အၿငိမ္းစား) ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဗမာတိုင္းရင္းသား၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ႐ုပ္ပုံမ်ား ပါဝင္သည့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး ဗြီႏိုင္းပိုစတာကို ယမန္ေန႔႔ နံနက္ပိုင္းက ေရရွင္ေက်း႐ြာအုပ္စု ေလးမိုင္ေက်း႐ြာ၌ စုေပါင္းစိုက္ထူ ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ဗြီႏိုင္းပိုစတာ စိုက္ထူရာသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးထြန္း ထြန္းေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစိုးႏြယ္္္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ယု (ခ) ဦးတင္စိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္္္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္အားေပး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၀င္မိုးေအာင္ (မိုးေကာင္း)