နိုင္ငံ့စီးပြားတိုးတက္လာေစေရး ရက္ ၈၀ စီမံခ်က္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္ ခ်မွတ္

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္က တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေရးအတြက္  နိုင္ငံတစ္ဝန္းစီးပြားေရးျမႇင့္တင္မႈ စီမံခ်က္ကို  အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး  တိုးတက္မႈမ်ားကို  ဇန္နဝါရီလ တြင္ က်င္းပမည့္  ပါတီညီလာခံအမီ  ျမင္ေတြ႕လိုသည္ဟု  ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရပိုင္မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ န်ဴကလီးယား စီမံကိန္းႏွင့္  တာေဝးပစ္ ဒုံးက်ည္ထုတ္လုပ္ေရး အရွိန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္    နိုင္ငံတကာမွ    စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားခံခဲ့ရကာ   နိုင္ငံ့ စီးပြားေရး က်ဆင္းလာသလို  ကိုဗစ္-၁၉   ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္အတူ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္  စီးပြားေရးပိုမိုက်ဆင္း လာသည့္ အတြက္ ယခုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို  ပါတီ အစည္းအေဝးအတြင္း ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ေခါင္းေဆာင္ကင္က  မွားယြင္းသည့္   စီမံခန႔္ခြဲမႈ စနစ္ေၾကာင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ေႏွာင့္ႏွေးခဲ့ရသည္ကို လက္ခံခဲ့ၿပီး  စီးပြားေရးစီမံကိန္းအသစ္ကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ယခု   ရက္ ၈၀ စီမံကိန္း  ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မူဝါဒသုံးသပ္ေရးပညာရွင္မ်ားက တိုင္းျပည္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ (၇၅)ႏွစ္ေျမာက္    ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္  တိုးတက္မႈမ်ား ျမင္ေတြ႕ရန္ ေခါင္းေဆာင္ကင္က ေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီး  ေျမာက္ကိုရီးယား၏ စီးပြားေရးတက္ရိပ္ကို ျမင္ေတြ႕နိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ခန႔္မွန္းထားသည္။ mirrordaily