ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား ႀကိဳဆို

 

ေဝါ ေအာက္တိုဘာ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕ပိုင္း) ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးလွသိန္းကို မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းကိုင္းေက်းရြာမွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပါတီဝန္းရံသူမ်ားက လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုၾကေၾကာင္း သိရသည္။