ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမားေရးကို အေလးထား၍ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႔ Covid-19 ဥပေဒႏွင့္အညီ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး

 

ေညာင္ေလးပင္၊ ေအာက္တိုဘာ ၄

ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ့နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ယမန္ေန႔ မနက္ ၉ နာရီခ်ိန္မွ စတင္၍ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္ကို ကိုဗစ္-19 ဥပေဒႏွင့္ အညီမဲဆြယ္စည္း႐ုံး ခဲ့ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ့နယ္ အတြင္းရွိ ဂ်ိဳ႕ပင္၊ ငါးေျပမ၊ သမ၊ သိဂႍ၊ ဇီးျဖဴဘုရား၊ ကိုးတဲစု၊ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး တစ္အိမ္တက္ဆင္း (Door to Door) စနစ္ျဖင့္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားေဝငွ၍ စည္း႐ုံးေရး ဆင္းခဲ့ၾကသည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးသို႔ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ့နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာသန္႔ေဇာ္လြင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးမ်ိဳးညြန္႔၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးျမင့္စိုး၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူငယ္မ်ား လိုက္ပါခဲ့ၾကသည္။

#Waiyan