လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားႏွင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေတြ႕ဆုံမိတ္ဆက္ပြဲ က်င္းပ

 

လား႐ႈိး စက္တင္ဘာ

လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ (၇) ေရႊၾကယ္ခန္းမႏွင့္ ရပ္ကြက္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ုံး ခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေတြ႕ဆုံမိတ္ဆက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။