ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကရင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးသူရိန္ေဇာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဗီႏိုင္းဆုိင္းဘုတ္ စိုက္ထူျခင္းသို႔ တက္ေရာက္

 

ေကာ့ကရိတ္၊ ေအာက္တိုဘာ

ျပည္ေထာင္စုၾက့့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကရင္ျပည္နယ္ တာဝန္ခံ ဦးသူရိန္ေဇာ္သည္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္ဘက္ျခမ္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလိုက္ပါ၍ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ တံတားဦးေက်း ရြာတြင္လည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ကညင္ကတုိက္ေက်းရြာ၊ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ တြင္ ပိုင္ရပ္ေက်းရြာတုိ႔၌ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဗီႏိုင္းဆုိင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူျခင္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။