ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ပါတီလူငယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံပညာေပး

 

September 29, 2020

ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအး၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမွတ္(၁) ဦးတင္စိုးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္တို႔သည္ ယမန္ေန႔ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး႐ုံးတြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအး၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမွတ္ (၁) ဦးတင္စိုးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ ေမာင္ျမင့္တို႔မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ လူငယ္မ်ားအား ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲမွန္မွန္ကန္ကန္ေပးႏိုင္ေရး၊ ပယ္မဲ မျဖစ္ေစေရး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္ မ်ားအား လြယ္လြယ္ကူကူ မဲေပးႏိုင္ရန္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေရး စသည္တို႔ကို ပညာေပးရွင္းလင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ားမွ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးမွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္ လူငယ္မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို အားရေက်နပ္မိေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ လူငယ္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။#Myanmar_Online_News