ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကိုဗစ္-19 ဥပေဒႏွင့္အညီ တစ္အိမ္တက္ဆင္း (Door to Door) စနစ္ျဖင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးေဆာင္ရြက္

 

ေညာင္ေလးပင္၊ စက္တင္ဘာ ၂၈

ေညာင္​ေလးပင္ၿမိဳ့နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ယမန္ေန႔မနက္ ၈ နာရီခ်ိန္မွ စတင္၍ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္​ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး​ေရးခရီးစဥ္ကို ကိုဗစ္ -19 ​ဥပ​ေဒႏွင့္အညီ မဲဆြယ္ စည္းရံုးခဲ့ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ​အထက္မိုးခို၊ ေအာက္မိုးခို၊ ေရႊခဲစု၊ အင္းပုဝါ၊ အင္းက်ိဳက္၊ ေဂြးကုန္း၊ ေကာက္မယ္သူ၊ ခ်ဳံအင္း၊ အင္ကုန္းေက်းရြာမ်ားသို႔ သြား​ေရာက္ၿပီး တစ္အိမ္ တက္ဆင္း (Door to Door) စနစ္ျဖင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွ၍ စည္း႐ုံးေရး ဆင္းခဲ့ၾကသည္။

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးသို႔ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာသန္႔ေဇာ္လြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူငယ္မ်ား လိုက္ပါခဲ့ၾကသည္။

Waiyan