ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ ေက်းရြာအကိ်ဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

 

စက္တင္ဘာ၂၃

ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ယေန႔တြင္ ပီလခက္ေက်းရြာ ပါတီဥကၠဌ ဦးမ်ိဳးခိုင္ ဦးေဆာင္၍ ေက်းရြာ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ ၀န္းရံသူ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားမွ ေက်းရြာအတြင္ covid 19 ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေသာ အားျဖင္႔ ေဆးမ်ားပက္ဖ်န္းျခင္း၊ ေက်းရြာအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုေက်ာ္ေဌး (ေက်ာက္တန္း)