အေမရိကန္၌ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ႏွစ္သိန္းရွိလာ

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူအမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေသဆုံးသူ ၂၀၀,၀၀၀ ရွိၿပီလို႔ ဂြၽန္စ္ ေဟာ့ပကင္းစ္ Johns Hopkins တကၠသိုလ္က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ မျပဳခင္က ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ ကနဦီးေသဆုံးမႈေတြကို တျခားအေၾကာင္းေတြ ေၾကာင့္လို႔ မွတ္ယူခဲ့တာ ျဖစ္နိုင္တဲ့အတြက္ လက္ေတြ႕မွာ ကိန္းဂဏန္း ဒီ့ထက္မ်ားနိုင္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ေသဆုံးႏႈန္း တိုးေနၿပီး တေန႕ကို လူ ၇၇၀ ထိ ေသဆုံးေနတာပါ။ ေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ေတြ ျပန္ဖြင့္တာနဲ႕ ေဆာင္းရာသီဝင္လာတာေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ကုန္ အေမရိကန္မွာ ေသဆုံးသူ လက္ရွိထက္ ႏွစ္ဆ တိုးၿပီး ေလးသိန္းထိ ျဖစ္သြားနိုင္တယ္လို႔ ဝါရွင္တန္တကၠသိုလ္ရဲ႕ နမူနာခန႔္မွန္းခ်က္အရ သိရပါတယ္။

ကာကြယ္ေဆးကေတာ့ လာမဲ့ ႏွစ္ ၂၀၂၁ အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ သုံးနိုင္မယ့္အဆင့္ ေရာက္မဲ့အလားအလာ မရွိပါဘူး။

ကမၻာ့လူဦီးေရရဲ႕ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းရွိတဲ့ အေမရိကန္မွာ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ေသႏႈန္းမွာေတာ့ ကမၻာ့ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ (ငါးပုံတပုံေက်ာ္) နဲ႕ ထိပ္ဆုံးကပါ။

အေမရိကန္ေနာက္မွာ ဘရာဇီးက နံပါတ္ႏွစ္ (၁၃၇,၀၀၀ ခန႔္)၊ အိႏၵိယက နံပါတ္သုံး (၈၉,၀၀၀ နီးပါး)၊ မကၠဆီကိုက နံပါတ္ေလး (၇၄,၀၀၀ ခန႔္) အသီးသီးျဖစ္ပါတယ္။

တကမၻာလုံးမွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ကူးစက္သူ ၃၁ သန္းနဲ႕ ေသဆုံးသူ တသန္းနီးပါး (၉၆၅,၀၀၀ ေက်ာ္) ရွိၿပီလို႔ Johns Hopkins တကၠသိုလ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ Source : AP